湘女归魂佩环玉冷无声凝情谁诉

author
0 minutes, 55 seconds Read

出自宋朝吴文英的《过秦楼·芙蓉》

原文赏析:
 

藻国凄迷,麹澜澄映,怨入粉烟蓝雾。香笼麝水,腻涨红波,一镜万妆争妒。湘女归魂,佩环玉冷无声,凝情谁诉。又江空月堕,凌波尘起,彩鸳愁舞。

还暗忆、钿合兰桡,丝牵琼腕,见的更怜心苦。玲珑翠屋,轻薄冰绡,稳称锦云留住。生怕哀蝉,暗惊秋被红衰,啼珠零露。能原注去声西风老尽,羞趁东风嫁与。

拼音解读
 

zǎo guó qī mí ,qū lán chéng yìng ,yuàn rù fěn yān lán wù 。xiāng lóng shè shuǐ ,nì zhǎng hóng bō ,yī jìng wàn zhuāng zhēng dù 。xiāng nǚ guī hún ,pèi huán yù lěng wú shēng ,níng qíng shuí sù 。yòu jiāng kōng yuè duò ,líng bō chén qǐ ,cǎi yuān chóu wǔ 。

hái àn yì 、diàn hé lán ráo ,sī qiān qióng wàn ,jiàn de gèng lián xīn kǔ 。líng lóng cuì wū ,qīng báo bīng xiāo ,wěn chēng jǐn yún liú zhù 。shēng pà āi chán ,àn jīng qiū bèi hóng shuāi ,tí zhū líng lù 。néng yuán zhù qù shēng xī fēng lǎo jìn ,xiū chèn dōng fēng jià yǔ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

Similar Posts