去年折赠行人远今年恨、依然纤手

author
0 minutes, 49 seconds Read

出自宋朝吴文英的《花心动·柳》

原文赏析:
十里东风,袅垂杨、长似舞时腰瘦。翠馆朱楼,紫陌青门,处处燕莺晴昼。乍看摇曳金丝细,春浅映、鹅黄如酒。嫩阴里,烟滋露染,翠娇红溜。
此际雕鞍去久。空追念邮亭,短枝盈首。海角天涯,寒食清明,泪点絮花沾袖。去年折赠行人远,今年恨、依然纤手。断肠也,羞眉画应未就。
拼音解读
shí lǐ dōng fēng ,niǎo chuí yáng 、zhǎng sì wǔ shí yāo shòu 。cuì guǎn zhū lóu ,zǐ mò qīng mén ,chù chù yàn yīng qíng zhòu 。zhà kàn yáo yè jīn sī xì ,chūn qiǎn yìng 、é huáng rú jiǔ 。nèn yīn lǐ ,yān zī lù rǎn ,cuì jiāo hóng liū 。
cǐ jì diāo ān qù jiǔ 。kōng zhuī niàn yóu tíng ,duǎn zhī yíng shǒu 。hǎi jiǎo tiān yá ,hán shí qīng míng ,lèi diǎn xù huā zhān xiù 。qù nián shé zèng háng rén yuǎn ,jīn nián hèn 、yī rán xiān shǒu 。duàn cháng yě ,xiū méi huà yīng wèi jiù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 

Similar Posts