看雪飞苹底芦梢未如鬓白

author
0 minutes, 46 seconds Read

出自清朝吴文英的《瑞鹤仙·秋感》

原文赏析:
泪荷抛碎璧。正漏云筛雨,斜捎窗隙。林声怨秋色。对小山不迭,寸眉愁碧。凉欺岸帻。暮砧催、银屏翦尺。最无聊、燕去堂空,旧幕暗尘罗额。
行客。西园有分,断柳凄花,似曾相识。西风破屐。林下路,水边石。念寒蛩残梦,归鸿心事,那听江村夜笛。看雪飞、苹底芦梢,未如鬓白
拼音解读
lèi hé pāo suì bì 。zhèng lòu yún shāi yǔ ,xié shāo chuāng xì 。lín shēng yuàn qiū sè 。duì xiǎo shān bú dié ,cùn méi chóu bì 。liáng qī àn zé 。mù zhēn cuī 、yín píng jiǎn chǐ 。zuì wú liáo 、yàn qù táng kōng ,jiù mù àn chén luó é 。
háng kè 。xī yuán yǒu fèn ,duàn liǔ qī huā ,sì céng xiàng shí 。xī fēng pò jī 。lín xià lù ,shuǐ biān shí 。niàn hán qióng cán mèng ,guī hóng xīn shì ,nà tīng jiāng cūn yè dí 。kàn xuě fēi 、píng dǐ lú shāo ,wèi rú bìn bái
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 

Similar Posts