燕山亭北行见杏花

author
0 minutes, 45 seconds Read

作者:赵佶朝代:清朝

燕山亭·北行见杏花原文
裁剪冰绡,轻叠数重,淡著胭脂匀注。新样靓妆,艳溢香融,羞杀蕊珠宫女。易得凋零,更多少、无情风雨。愁苦。闲院落凄凉,几番春暮。
凭寄离恨重重,者双燕,何曾会人言语。天遥地远,万水千山,知他故宫何处。怎不思量,除梦里、有时曾去。无据,和梦也新来不做。
燕山亭·北行见杏花拼音解读
cái jiǎn bīng xiāo ,qīng dié shù zhòng ,dàn zhe yān zhī yún zhù 。xīn yàng liàng zhuāng ,yàn yì xiāng róng ,xiū shā ruǐ zhū gōng nǚ 。yì dé diāo líng ,gèng duō shǎo 、wú qíng fēng yǔ 。chóu kǔ 。xián yuàn luò qī liáng ,jǐ fān chūn mù 。
píng jì lí hèn zhòng zhòng ,zhě shuāng yàn ,hé céng huì rén yán yǔ 。tiān yáo dì yuǎn ,wàn shuǐ qiān shān ,zhī tā gù gōng hé chù 。zěn bú sī liàng ,chú mèng lǐ 、yǒu shí céng qù 。wú jù ,hé mèng yě xīn lái bú zuò 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 

Similar Posts